wtorek, 28 września 2021

Sport

Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie

Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie”.

2. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementów robót:
1) roboty rozbiórkowe; rozbiórka istniejących ciągów pieszych, istniejącej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, istniejącego placu gospodarczego, części istniejących trybun, wycięcie 5 drzew.
2) bieżnia okólna 400 m oraz prosta sześciotorowa o dystansie 100 m o nawierzchni poliuretanowej SANDWICH, RAL 5015, na podbudowie asfaltowej gr. 7cm, warstwie wyrównawczej z miału kamiennego ze skał magmowych gr. 5cm, warstwie nośnej z kruszywa łamanego ze skał magmowych gr. 20 cm i warstwie odcinającej z piasku średnioziarnistego.
3) odwodnienie bieżni za pomocą korytek z tworzywa sztucznego przykrytych rusztem ze stali klasy C250. Korytka kanalizacji liniowej posadowione na fundamencie betonowym. Odprowadzenie wód opadowych z bieżni kanalizacją deszczową z rur PP lub PVC, SN8 do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Konstytucji 3-go Maja (studnia S1) z pominięciem zbiornika retencyjnego, a połączeniem studni S8 ze studnią S2. Przejście kanalizacji deszczowej pod ul. Konstytucji 3-go Maja należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku.
4) ciągi piesze z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm i gruncie stabilizowanym cementem gr 15 oraz mur oporowy w formie palisady. Z realizacji zostaje wyłączony odcinek chodnika od strony ul. Skośnej od wejścia do pola gry boule do placu utwardzonego przed trybunami.
5) place zabaw dostosowane do korzystania dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, seniorów i osób niepełnosprawnych o nawierzchni z maty przerostowej oraz elementy małej architektury opisane w pkt. 2.1.12 projektu wykonawczego. a) plac zabaw dostosowany do korzystania dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażony w urządzenia wyszczególnione w pkt. 2.1.10.2 projektu wykonawczego. b) plac do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających dla seniorów i osób niepełnosprawnych wyposażony w urządzenia wyszczególnione w pkt. 2.1.11.2.
6) pole do gry w bule -piasek gr. 15cm, warstwa geowłókniny, żwir 2-16mm gr. 15cm, tłuczeń granitowy 0-6mm gr. 6cm, boisko obwiedzione deską z drewna egzotycznego 3x15 cm wystająca ok. 2 cm nad poziom powierzchni do gry.
7) roboty inżynierskie i budowlane; remont trybun sektora A i B, naprawa schodów, remont terenów utwardzonych przyległych bezpośrednio do trybuny i projektowanych ścieżek, uzupełnienie mas ziemnych po rozebranych elementach wewnątrz bieżni, niwelacja i zasianie trawy.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna .

poniedziałek, 27 września 2021

Udane starty tenisistów stołowych MOSiR

poniedziałek, 27 września 2021

Ookami - Kobierzyce Cup 2021. Nasi z medalami

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.